2016 - January Sabha

2016 - January Sabha - Price USD 1

Danti Atmiyadham Murtipratishtha Sabha

2016-01-23 (1146) P.Bhaktipriya Swami
2016-01-23 (1225) Danti Atmiyadham Murtipratishtha Sabha Sant Ni Anivaryata, Satsang Bhakti

Haridham Yogiprarthana Hall

2016-01-28 (2209) P.Ashokbhai (Secretary)
2016-01-05 (2114) P.Guruprasad Swami
2016-01-09 (2145) P.Kanubhai (Handod)
2016-01-09 (2205) P.Manibhai (Germany)
2016-01-09 (2217) P.Harisharan Swami
2016-01-09 (2227) P.Sarvamangal Swami
2016-01-18 (2144) P.Anandsagar Swami
2016-01-18 (2155) P.Prabodhjivan Swami
2016-01-19 (2121) P.Brahamvihari Swami Bhagavadi No Sweekar
2016-01-24 (2143) P.Navneetbhai (Chansad)Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp