Atmiya Amrut

Atmiya Amrut - Price USD 1

Sr Name                      Artist (Duration)
01 Avo Rizae                Suresh Vadakar (7:43)
02 Tu Poorna Hai          Gaurav Bangiya (8:04)
03 Kesa Anupam Avsar gavrav (9:13)
04 Har Gadi Har           Kadam Kailash Kher (7:03)
05 Teri Karuna Hai        Sankar Mahadevan (7:36)
06 Swami Hari Tum      Udit Narayan (6:49)
07 Hai Rom Rom Ma     Dilip Nayak, Gaurav Bangiya (9:40)
08 Narayan Ke Haum    Rana Choudhari (7:43)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp