Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2

Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 - Price USD 1

Sr Date                       Description             (Duration)
01 2020-01-04 (0900) P.Stavanbhai Rajkot (24:34)
02 2020-01-04 (1100) P.Saurabh Patel (Urja Mantri BJP) (10:27)
03 2020-01-04 (1130) P.B.Krishnabhai Mumbai (28:42)
04 2020-01-04 (1230) P.P.Dwarkeshlalji Maharaj Vadodara (15:26)
05 2020-01-04 (1235) P.Vishva Vallabh Swami (12:19)
06 2020-01-04 (1700) P.Gungrahak Swami (24:35)
07 2020-01-04 (1730) P.Sugney Swami (19:37)
08 2020-01-04 (1745) P.B.Manibhai Germany (15:52)
09 2020-01-04 (1800) P.P.Avdeshanandji Bharat Mata Mandir -Haridwar (22:38)
10 2020-01-04 (1815) P.Vrajrajji Maharaj (23:59)
11 2020-01-04 (1845) C.M.Vijaybhai Rupaniji (Gujarat) (25:07)
12 2020-01-05 (0900) P.B.Chiragbhai Mehta UK (22:12)
13 2020-01-05 (0930) P.B.Divyang Ray-USA (18:19)
14 2020-01-05 (0930) P.B.Dr.Vijubhai (AVM Principal) (26:19)
15 2020-01-05 (0930) P.Bhaktipriya Swami (47:16)
16 2020-01-05 (1230) P.Amitbhai Chavda (JPCC) (07:20)
17 2020-01-05 (1240) P.Pareshbhai Dhanani (Congress Pramukh GUJ) (08:40)
18 2020-01-05 (1300) P.P.Sahebji (Vidhyanagar) (14:40)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp