Atmiyata Suhrad Sangeet Hai

Atmiyata Suhrad Sangeet Hai - Price USD 1

 

01 Atmiyata Hari-Hriday Geet Hai   8:18  Jayesh Gandhi
02 Atmiyata Hari-Hriday Geet Hai (Instrumental)  8:18  Piano
03 Gunatit na Yogi Baag ma  9:10  Parthiv Gohil
04 Gunatit na Yogi Baag ma (Instrumental)  9:10  Santoor
05 Guruhariji na O Dil na Dulara  9:07  Gaurav Bangia
 

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp