Hari Darshan - July 2018

Hari Darshan - July 2018 - Price USD 3

  
January 19, 2001
Shikshapatri Parayan, Gajera 
(MM:SS 41:53)
 
January 20, 2001
Shikshapatri Parayan, Gajera
(MM:SS 44:34)
 
January 21, 2001
Shikshapatri Parayan, Gajera
(MM:SS 42:13)
  
March 29, 2018
Yogi Prathana Hall, Haridham
(MM:SS 47:11)
 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp