Hari Darshan Year - 2017

Hari Darshan Year - 2017 - Price USD 30

 

1  Jan. 08, 2017 Amrish Shibir (MM:SS 48:23)
2   Oct. 12, 2005 Dussehra & Amrish Shibir (Pravachan 1)(MM:SS 38:41)
3   Oct. 12, 2005 Dussehra & Amrish Shibir (Pravachan 2)(MM:SS 34:50)
4   Dec. 20, 2005 Amrish Shibir Dixavidhi (MM:SS 45:15)
5   Jan.31, 2017 Ambrish Sabha, Ahmedabad (MM:SS 51:05)
6   Dec. 20, 2005 Ambrish Shibir, Pravachan-1 (MM:SS 30:25)
7   Dec. 20, 2005 Ambrish Shibir, Pravachan-2 (MM:SS 56:45)
8   Dec. 20, 2005 Ambrish Shibir, Pravachan-3 (MM:SS 34:11)
9   Dec. 20, 2005 Ambrish Shibir, Pravachan-4 (MM:SS 48:03)
10  2003 Swagat Sabha (HH:MM 01:06)
11  2004 Swagat Sabha (HH:MM 01:40)
12  2005 Swagat Sabha (HH:MM 01:15)
13  2007 Swagat Sabha (HH:MM 01:07)
14  2003 Vijayadasami  (HH:MM 01:15)
15  2007 Diwali        (HH:MM 01:30)
16  2007 Vijayadasami  (HH:MM 01:09)
17  2007 Jal Jhilani   (HH:MM 00:51)
18  May 04, 1997 Padra 64th Pragtya Parva  (HH:MM 00:33)
19  May 23, 1999 Haridham Ambrish Sabha  (HH:MM 00:47)
20  May 03, 2014 Karyakarta Meeting  (HH:MM 01:02)
21  Jan. 29, 2017 Karyakarta Sabha (HH:MM 00:49)
22 June 06, 2017 Haridham (HH:MM 00:25)
23 May 18, 2017 AVD, Bakrol (HH:MM 00:39)
24 July 01, 2004 Gurupurnima Haridham (HH:MM 00:53)
25 June 30, 2004 Gurupurnima Surat (HH:MM 00:45)
26 October 10, 1993 Haridham (HH:MM 01:00)
27 June 02, 2001 Haridham (HH:MM 00:38)
28 April 22, 2017 Haridham (HH:MM 01:06)
29 April 23, 2017 Haridham (HH:MM 00:55)
30 April 21, 1995 Mahabaleshwar (HH:MM 00:37)
31 May 15, 2017 Haridham (HH:MM 01:14)
32 May 17, 2017 Haridham (HH:MM 01:00)
33 June 04, 2017 Haridham (HH:MM 00:50)
34 November 23, 2017 Haridham (HH:MM 00:56)
35 November 12, 2017 Haridham (HH:MM 00:45)
36 September 30, 2017 Haridham (HH:MM 00:34)
37 January 20, 1999 Haridham (HH:MM 00:46)

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp