Hey Aaj Aanand Anaradhar Part-1

Hey Aaj Aanand Anaradhar Part-1 - Price USD 1

Sr Name          (Duration)
01 Shloka (Brahmanandam Param Sukhadam (2:07)
02 Vhala Tari Smrutina Sahare (5:53)
03 Aaj Sarakhe Sarakha Bheru Anandma (5:50)
04 Swami Tari Murti Amare Akshardham (8:30)
05 Hari Swami Re (5:21)
06 Vhalamji Tari Pritni Rityu (6:00)
07 O Satsangna Sahu Mukto (8:23)
08 Bharat Tari Dharani Kera (5:05)
09 Prabhu Rakhe Te Prabhunu Swaroop (10:46)
10 Sahajanandno Sambandh Chhe (7:40)
11 Haridhamnu Sambharanu (3:57)
12 Jivan Sahuna Brahmarasthi (9:20)
13 Parabrahm Murti Re (6:15)
14 Are Jyare Joyo Shyam Tane (6:01)
15 Brahm Parabrahm Pragat Tene Dhare (6:06)
16 Jay Swami Jay Gunatit (3:51)
17 He Have Manma Rame Ek J Vichar (4:59)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp