Hey Aaj Aanand Anaradhar Part-4

Hey Aaj Aanand Anaradhar Part-4 - Price USD 1

 

Sr Name                                    (Duration)                  
01 Shloka (Brahmanandam Param Sukhadam) (2:07)
50 Yogi Sambandthi Tuhi Tuhi (7:17)
51 Sahune Lagyo Chhe Aaje (5:31)
52 Swami Tari Murti Amare Akshardham (9:16)
53 Madya Pragat Prabhuji Ne Sant (6:47)
54 Gayeja Tu Gayeja (5:48)
55 Judi Jataladi Re Shyamji Chhe (7:09)
56 Dhanya Ghadi Re (7:12)
57 Sokhada Gaam Chhe (5:52)
58 Atmiyatana Dhodhma Te Sahune (6:19)
59 Kanthi Re Bandhavi Swami (9:07)
60 Te Kari Kamal O Swami ! (6:41)
61 Tare Arthe Pran Daishu (8:17)
62 Tara Bhakto Upar Te Swami (9:31)
63 Vishay Vhem Ne Vyasanothi (7:22)
64 Jaag Re Jawan Jaag Jaag Re (10:06)
65 Ame Yuvano Swamina (8:06)
 

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp