Hey Karunanidhi Swami Part-2

Hey Karunanidhi Swami Part-2 - Price USD 1

Sr Name               (Duration)
01 Shloka (Lavya Akshardhamne) (1:25)
15 Mara Antar Maholna (8:52)
16 Aa To Sakshat Prabhunu Mandir Chhe (8:12)
17 Ugati Prabhae Karya Prarambhma (4:01)
18 O Pratyaksha Aatam Mara (5:05)
19 Dhartal Dharatina Tal Par (8:40)
20 Madya Pratyaksha Bhagawan (7:01)
21 Tari Pankhama Besadaje (5:18)
22 O Sathi Re ! Mahamulo Chhe (10:30)
23 Bolya Shreehari Re (4:26)
24 Sadhakna Jivanno Aa Chhe (5:52)
25 O Anupam Am Aadhar (4:20)
26 Hu Bhakt Tu Bhagawan (7:04)
27 Bhagavadini Sathe To (5:13)
28 Mare Mandir Mhale Re (8:12)

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp