Paardarshi Paravaani Part 15 To 19 - Price USD 10


01 1984-00-00 Priti, Vishwas & Ang vise (14:00)
02 1984-00-00 Ang Pramane Vichar (25:25)
03 1984-02-17 Prabhu Ni Rhaday Bhavana (10:48)
04 1984-02-26 Prabhudasbhai & 9 Mitro ni Ekta (19:47)
05 1984-05-26 Viprit Paristhiti ma Saralta (13:34)
07 1984-06-00 Bapa Na Vakhatnu Vividh Thal Nu Varnan (11:22)
08 1984-06-27 Satsang ni Sachi Suj & Kashiba ni Vat (27:03)
09 1984-07-24 Ekantiko ne Gosthi (01:46:11)
10 1984-07-27 Suhradbhav ni Anivaryata vise (49:36)
11 1984-07-28 Vividh Adhyatmik Sthiti nu Varnan (30:31)
12 1984-08-00 Seva & Mahima ni vat (9:46)
13 1984-08-00 Sarasta & Mukto Nu Varnan (24:02)
14 1984-08-21 Gosthi (12:26)
15 1984-12-15 Murti, Atmiyata Nu Varnan (10:51)
16 1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Prabhu Na Bal Vise (41:37)
17 1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Aras-Paras Otprotata (17:52)
18 1985-01-14 Makarsankranti- Dosh No Bhar Nahi, Prapti No Mahima (45:41)
19 1985-01-25 Vasantpanchmi- Katha Kare Kirtan Kare ee Vat Samjavi (33:42)
20 1985-01-31 P.B.Bhagatji Na Gunanuvad (50:06)
21 1985-02-16 Bahya-Antar Drasti Vise (11:43)
22 1985-04-24 Kharekhara Dikra Banvani Suj Api (26:25)
23 1985-04-28 Manav-Bhakt-Ekantik-Param Ekantik Vise (24:16)
24 1985-05-17 Bhakt Tarike Ni Khot Batavi (14:32)
25 1986-00-00 Apde Pote Sukhi Thavu che (28:56)
26 1986-00-00 Atmabuddhi & Priti vise (35:47)
27 1986-00-00 Sangeet & Bhakti Vise (15:47)
28 1986-01-05 Krupadhara (14:02)
29 1986-02-19 Panch Bhavanao vise (12:30)
30 1986-04-17 Darshan, Sambandh, Prarabdh Vise (52:26)
31 1986-06-15 Prabhudasbhai Na Prasango (29:38)
32 1986-06-20 Miyaji & Ratanji Ni Vat (27:40)
33 1986-07-06 Je Chu Te 'TU' Chu (17:01)
34 1986-09-21 Kevad Prabhu Taraf Najar vise (26:30)
35 1986-10-05 Swarupnishtha & Mahima vise (12:51)
36 1986-10-20 Mahima Na Stage (10:23)
37 1986-10-21 Akshardhamnu Sukh (27:50)
38 1986-12-28 Katha Kare..Pan Aa Deh Te Hu Nahi (16:43)
39 1987-00-00 Surya Ne Surya Manva A Nishtha (8:43)
40 1987-01-17 Prabhu Na Thai Ne Jivava Na Muda (57:47)
41 1987-03-19 Prabhu Na Bade, Gamtama vartava vise (16:42)
42 1987-08-23 Prabhu Ruduj Kare che (27:53)
43 1987-09-03 Adhar Ekaj Prabhuno (12:05)
44 1987-09-04 Viprit Paristhiti e Akshardham no Highway (21:24)
45 1987-10-24 Atmiyta Easy Nathi (20:24)
46 1987-12-11 Kundali Ni Jagruti (38:16)
47 1987-12-29 Durlabh Ma Durlabh Satsang (24:52)
48 1987-12-29 Atmiya Kutumb Vise (7:18)
49 1988-00-00 Atmabhudhi & Priti No Tafavat (11:00)
50 1988-00-00 Sadhke Aa Bhavanathi Jivavanu chhe (26:31)
51 1988-02-19 Namta Rehavanu (27:37)
52 1988-02-23 M-50 Pramane Priti Vise (39:12)
53 1988-12-10 Akshar MahaMukto Na Gun (12:18)
54 1989-00-00 Krupadhara (24:38)
55 1989-11-22 Satubhai Sathe, Divyabhav Nu Varnan (20:21)
56 1989-12-15 Sachi Motap Vise (49:46)
57 1989-12-16 Punya-Prarabdh Vise (22:06)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp