Paardarshi Paravaani Part-18

Paardarshi Paravaani Part-18 - Price USD 2

Sr  Date           Description             (Duration)
33 1986-07-06 Je Chh Te 'TU' Chhu (17:01)
34 1986-09-21 Kevad Prabhu Taraf Najar vise (26:30)
35 1986-10-05 Swarupnishtha & Mahima vise (12:51)
36 1986-10-20 Mahima Na Stage (10:23)
37 1986-10-21 Akshardhamnu Sukh (27:50)
38 1986-12-28 Katha Kare..Pan Aa Deh Te Hu Nahi (16:43)
39 1987-00-00 Surya Ne Surya Manva A Nishtha (8:43)
40 1987-01-17 Prabhu Na Thai Ne Jivava Na Muda (57:47)
41 1987-03-19 Prabhu Na Bade, Gamtama vartava vise (16:42)
42 1987-08-23 Prabhu Ruduj Kare che (27:53)
43 1987-09-03 Adhar Ekaj Prabhuno (12:05)
44 1987-09-04 Viprit Paristhiti e Akshardham no Highway (21:24)
45 1987-10-24 Atmiyta Easy Nathi (20:24)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp