Paardarshi Paravaani Part-20

Paardarshi Paravaani Part-20 - Price USD 2

Sr  Date           Description                        (Duration)
01 1988-09-14 ''Swarupnishth Sevak'' vise (20:03)
02 1988-11-11 Dev ni Seva Dev jeva Thaine karvi (09:50)
03 1988-11-17 ''Mukto no Mahima ej Jivan'' vise (29:41)
04 1988-11-26 ''Gopalanand Swami na Dasatva'' vise (10:10)
05 1988-12-16 ''Lilacharitra Gava e agari ghati che'' vise (13:17)
06 1989-00-00 Kushagra Budhi mate P.P.Swamishri e nirdesh karel 3 Marg (13:42)
07 1989-01-31 P.P.Swamishri e Swamukhe potana jivan vise kareli Vato (32:18)
08 1989-04-18 ''Sukhi Thavana 3 Sadhan'' vise (16:05)
09 1990-01-10 P.P.Swamishri e Smurti Sahit varnavel Bapa na prasango (31:38)
10 1990-01-19 Pujama Gosthi (16:27)
11 1990-03-19 ''Nishtha na Bad'' vise (18:05)
12 1990-03-22 Prakaran last ni last vat pramane Bhajan (15:18)
13 1990-07-00 ''Shudh Brahmi Stithi'' vise (17:43)
14 1990-07-21 Yogiji Maharaj Pratye ni Bhakti nu Varnan karta (14:56)
15 1990-08-16 ''Ang Pramane Bhakti'' vise (29:11)
16 1990-11-15 ''Pota Taraf Sadhu Ni Drashti'' te ange kareli Gosthi (13:45)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp