Paardarshi Paravaani Part-21

Paardarshi Paravaani Part-21 - Price USD 2

Sr Date Description (Duration)
17 1991-03-26 ''P.P.Swamishri e varnavel 3 Prakar na Darshan'' (20:33)
18 1991-12-16 Samyak Nishtha Mate Bhagvadi ni Anivaryata (15:41)
19 1992-05-06 P.P.Swamishri na Vidyarthi Jeewan ni Vato (12:31)
20 1992-08-31 Parvatbhai no Mahima & Yogiji Maharaj nu Varnan (24:28)
21 1992-11-26 Hu Aksharbrahm ae Janpane Jivavu ae ange Gosthi (9:31)
22 1993-01-10 ''Nishtha na 4 Prakar'' vise (54:43)
23 1993-01-18 Swarupnistha & Mahima & Sakarbrahm ni Anivaryata vise (29:27)
24 1996-02-05 Sardar Patel na vyaktitva ni vat (23:09)
25 1997-10-30 Sambandhyog par Gosthi (39:07)
26 1998-01-14 Bhagvan ane Sant ni Karuna vise (31:55)
27 1998-04-04 Bhakto sathe Brahmkilol karta P.P.Swamishri (26:33)
28 1999-04-20 ''Satvik Emotionality'' vise (28:52)
29 1999-09-25 Surdas ane Chaitanya Mahaprabhu vise (34:09)
30 2000-04-17 Vach P.27 Nirupan (59:59)
31 2000-04-26 Swadhyay-Bhajan nu Mahatva samjavta P.P.Swamishri (31:42)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp