ShriKariyani na Vachanamrut 7,9,10,12 nu Nirupan

ShriKariyani na Vachanamrut 7,9,10,12 nu Nirupan - Price USD 1

 

Sr Date                   Description           (Duration)   
01 28-09-88 Katela Vach K.7 par Gosthi (29:17)
02 29-06-86 Surat- Kanjibhai na gare- Mangal Pravachan- Vach K.9 (38:32)
03 09-10-87 Anand_Bhopubhai na gare- Vach K.9 (43:42)
04 29-11-90 Anirdesh- Vach K.9 Gosthi (36:07)
05 14-02-86 Anirdesh- Vach K.10 Gosthi (30:01)
06 26-06-86 Ahmedabad- Naroda- Vach K.10 (38:16)
07 02-05-79 Hanfeshwar- Vach K.12 (38:38)
08 28-05-98 Netrang_Haridham Parivar Sabha- Savare- Vach K.12 (40:28)

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp